หลังจากที่โอนเงินเสร็จแล้ว ให้แจ้งโทร. 061-2701528 , 092-3367649
หรือถ่ายรูปส่งหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาทาง LINE : 0612701528 (เพิ่มเพื่อนค้นหาจากเบอร์โทร.)
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-19.00น.