เขาคันเบ็ด


เป็นเขาที่มีรูปร่างสูงยาวคล้ายจอมปลวก อยู่ติดกับลำน้ำปิง ทอดเงาลงมาสวยงามมาก มีนิทานเล่าสนุกจากคนเก่าว่า อ้ายงุ้มฟ้าซึ่งอาศัยอยู่ใกล้บริเวณนั้นได้ไปตกเบ็ดได้ปลาเทโพ(ภาษาท้องถิ่นเรียกปลาต๋อ)ตัวใหญ่มากเมื่อยกคันเบ็ด คันเบ็ดหักสลัดปลาไปตกที่ผาปลาต๋อ และช่วงต่อมาแมวก็ตามไปกินปลา ซึ่งเรียกว่าผาแมว ถ้าล่องเรือไปก็จะพบชื่อเรียกสถานที่ดังกล่าว เขาคันเบ็ดห่างจากเขื่อนฯประมาณ 35 กม.